lauantai 15. elokuuta 2009

Mikael Agricola kirjallisuutemme isä 2.)


Sivu ABC-kirjasta, Wides ele tapa, Cudes Ele hooritee, Seitzemes Ele warghasta Nyt Agricolan sanojen kirjoittamisen tapa meitä hymyilyttää ...
Esitelty versio Agricolan ABC-kirjasta on muokattu Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen Agricola-projektin toimesta. Alkuperäinen teos ilmestyi v 1543. Mikael Agricola lienee isällistä hellyyttä tuntien omistanut ABC-kirjansa eli katekismuksensa toisen painoksen syntyneelle pojalleen. Kirjan alusta löydämme sanat Michael Agricola Christiano Salutem, mikä tarkoittaa, että Agricola tervehti Christiania.

ABCKIRIA
Michael Agricola

Oppe nyt wanha / ia noori /
joilla ombi Sydhen toori .
Jumalan keskyt / ia mielen /
iotca taidhat Somen kielen .
Laki / se Sielun hirmutta /
mutt Cristus sen tas lodhutta .
Lue sijs hyue Lapsi teste /
Alcu oppi ilman este .
Nijte muista Elemes aina /
nin Jesus sinun Armons laina

Ne Kymenen Käskyt

minua racastauat / ia minun keskyni piteuet
Ensimeinen kesky .
Ele cumardha weraita Jumaloita .
Toinen
Ele turhanmainitze sinun Jumalas Nime .
Colmas
Pyhite Lepopeiue
Nelies
Cunnioita sinun ises /
ia sinun eites / ettes cauuaneläisit
Wides
Ele tapa .

Cudes
Ele hooritee .

Seitzemes
Ele warghasta .

Cadhexes
Ele ole wäre todhistaija /
sinun lehemeises
wastan .
Ydhexes
Ele pydhe sinun lehemeises honetta .

Kymenes .
Sinun lehemeises Emende /
Paluelia / Pica /
caria / iucta / ia mite sinun
lehemeiselles onopi /
ele himoitze .

Uscon cappalet .
Ensin Loomisesta
MIne vskon Jumalan päle Isen caikiualtian /
loijan Taijuan /
ia maan .

Lunastuxesta .
Ja mine vscon Jesusen
Christusen / hänen ainoan
Poiansa päle / meiden
Herran . ioca on sikinyt
pyheste hengestä / Syndynyt
neitzeste Mariasta
Pinattu poncius Pilatusen
alla / Ristinaulettu /
coletettu / Ja haudattu .
Alasastui heluetin / colmana
peiuene ylesnousi
coluiasta . Ylesastui taiuasen / Istu Jumalan Isen

caikiualtian oikialla .
Sielte on tuleua domitzeman
eleuet ia colluet .

Pyhytoxesta
Mine wskon pyhen Hengen
päle Pyhen Christitun
seurakunnan / Pyhein
osanottamisen . Syndijen
andexisamisen . Rumin
ylesnousemisen . Ja
ijancaikisen elemen
AMEN

Se Rucus .
Ise meiden
ISe meinen / ioca olet taiuasa .
Pyhetty olkon
sinun nimmes . Lehestulkon
sinun waldacunnas .
Olcon sinun tactos nijn
maasa quin on taiuassa .
Anna miele tenepeiuen /
meiden iocapeiuenen leipen . Ja anna meiden
syndinne andexi / ninninquin

me meiden welgolisten
anname . Ja ele
iodhatta meite kiusauxen .
Mutta päste meite pahasta .
Sille ette sinun on
waldacunda / ia woima /
ia cunnia ijancaikisesta
ijancaikisehen Amen

Engelin teruetus
TErue maria armoitettu Herra on sinun
cansas / Sine olet hyuesti
siugnattu pälen caikeden

waimodhen . Sille ette
hyuestisiugnattu on sinun
rumis hedelme Jhesus
Christus Amen

Casten Sacramenti on
se Ensimeinen / neisse Jumalan
sanois pätetty Meiden Herran
Jesus Christus keski Opetuslapsens
/ sanoden .
MEngette wlgos
caiken mailman / ia
opetaca Euangelium caikille Canssalle . Joca vscopi / ia
castetan / hen tule autuaxi / Joca
tas ei vsco / se cadhotetan . Minulla

on annettu caiki weki / taiuahas
ia maasa . Mengette sijs /
opetaca caiki pacanat / ette he
piteuet caiki mite mine olen teille
keskenyt / castaden heite nimen Isen /
ia Poian / ia pyhen Hengen .
Ja catzo / Mine olen teiden tykenen
iocapeijue maailman loppu'
sahka . Ellei iocu synny wedest
ia hengest / nin ei hen woi Jumalan
waldakundan siseltulle .
Mite Lihasta syndynyt on / se ombi
Liha / Ja mite Hengest syndynyt
on / se ombi hengi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

kiva kuulla, jos aihe kiinnostaa sinuakin,