sunnuntai 8. marraskuuta 2009

Ryhdy huussikummiksi !

Maailmassa on noin 2,6 miljardia ihmisiä, jotka eivät ole koskaan käyttäneet asianmukaista käymälää. Käymälöiden puute surmaa tänäänkin tuhansia lapsia ja aikuisia. Asianmukainen kuivasanitaatio helpottaa elämää monella sektorilla. Katso tästä mihin kaikkeen kummitoiminnalla voit vaikuttaa! Kummitoiminta vie avun ihmiseltä ihmiselle ja varmasti perille. Uusien käymälöiden ja terveystiedon avulla ihmisten hyvinvointi kohenee ja he ovat terveempiä auttamaan itse itseään. Käymälät rakennetaan yleisiin kohteisiin (mm. kouluille), joissa ne hyödyttävät mahdollisimman laajaa käyttäjäkuntaa.Mwaitwan koululaisia, olosuhteista huolimatta kaikki ovat innokkaita oppimaanSambian kuivasanitaation kehittämishanke (ZASP)

Keväällä 2006 alkaneen ZASP-hankkeen tarkoituksena on parantaa Sambiassa Kalokon heikkoa sanitaatiota ja lisätä ihmisten hyvinvointia ja hygieniatietoisuutta rakentamalla kuivakäymälöitä ja antamalla hygieniakasvatusta. Hankkeen (2006-2011) päärahoittajana toimii Ulkoasiainministeriö.


Oppilaita. Luokkahuone on melko pimeä sillä valoa tulee vain pienistä ikkuna-aukoista

Hanke-alueKaloko sijaitsee Sambian keskiosassa, Copperbeltin provinssissa, noin 70 km Ndolasta etelään. Sen pinta-ala on noin 260 km2 ja sen 11 kyläkeskittymää asuttaa noin 10 000 ihmistä. Hanke-alueella on kolme isompaa koulua sekä klinikka, koulutuskeskus ja useita pieniä kyläkouluja. Paikallisena yhteistyökumppanina toimii Kaloko Trust Zambia.

Lähes 60 prosentilla alueen asukkaista ei ole käytössään käymälää. Osassa kouluista ei ole lainkaan käymälöitä tai ne ovat huonokuntoisia. Avoimeen maastoon ja vesiin ulostaminen levittävät tehokkaasti taudinaiheuttajia ja luovat otolliset olosuhteet loisten lisääntymiselle ja leviämiselle. Lasten on hankala käydä koulua, kun koko päivän aikana ei pääse käymälään. Pidättäminen ja epähygieeniset olot aiheuttavat muun muassa virtsatietulehduksia.

Hankkeen tavoitteet
Hankkeella pyritään parantamaan alueen heikkoa sanitaatiota ja lisäämään ihmisten hyvinvointia ja hygieniatietoisuutta. Konkreettisesti tämä tarkoittaa käymälöiden rakentamista ja hygieniakasvatusta. Ensimmäisenä rakennuskohteena ovat koulujen käymälät.Kandulwen koulu. Koulussa on 156 oppilasta. Uutta rakennusta ollaan parhaillaan tekemässä.

Rakennettujen käymälöiden ja hygieniakasvatuksen toivotaan toimivan alkusysäyksenä hygieenisen käymäläkulttuurin luomiseksi. Tavoitteena on innoittaa asukkaat rakentamaan toimivia kuivakäymälöitä perheilleen. Pyrkimyksenä on myös lisätä käymäläjätteen käyttöä lannoitteena ja siten parantaa viljelyolosuhteita alueella. Käymäläjätteen hyödyntämistä tutkitaan ja sen käyttöä testataan. Samalla hälvennetään mahdollisia epäluuloja käymäläjätteen käyttöä kohtaan erilaisten koulutusten avulla.Mwaitwan koulun käymälä, seinät ovat "hieman" romahtaneet. Koululla 43 oppilasta ja tämä käymälä

Toimintamalli sanitaatiohankkeille
Olennainen osa projektia on sanitaatiohankkeen toimintamallin luominen. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, miten paikallinen kulttuuri otetaan huomioon sekä koulutuksia että käymälöitä suunniteltaessa. Tärkeää on myös kehittää hyviä menetelmiä käymälöiden rakentamiseen paikallisista materiaaleista. Käymälöiden hoitoon ja lopputuotteen (kompostin/mullan) hyödyntämiseen tehdään selkeät toimintaohjeet.Lisätietoa hankkeesta: http://www.huussi.net/sambia/kummi/index.html

Hankkeen tukeminen

Voit tukea henketta suorin lahjoituksin:
tilinumero: 510400-265201, saaja: Käymäläseura Huussi ry/Sambia, viite: 107

Mitä rahalla saa?

- 1 euro: kanisteri veden säilytykseen
- 5 euroa: välineet käymälän siivoamiseen ja kunnossapitoon
- 15 euroa: kyykkylaattamuotin tekeminen käymälään
- 50 euroa: yhden lapsen osuus koulun kuivakäymälästä
- 250 euroa: käsienpesumahdollisuus 10 lapselle
- 2 000 euroa: koulun käymälärakennus

Keräyslupa: OKH136A (voimassa 31.12.2010 asti)
Keräysalue: koko Suomi (ei Ahvenanmaa)

Huussikummius
Etsimme yhteistyökumppaneita huussikummeiksi sekä yrityksistä että yksityishenkilöistä. Tule mukaan tekemään terveempää maailmaa!


Ota yhteyttä, lisätietoa kummiudesta
Projektikoordinaattori Sari Huuhtanen
sähköposti: sambia (at) huussi.net
puh: +358 500 953 357

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

kiva kuulla, jos aihe kiinnostaa sinuakin,